Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

ילדים כבדי שמיעה - אינטראקציית הורה-ילד

אינטראקציית הורה-ילד הדפס דואל
נכתב על ידי יואב ליבוביץ   

 

אינטראקציה בין הורה לתינוק מתפתחת כבר בשנתו הראשונה של הילד, טרם רכש שפה ומערבת סימנים שאינם וורבליים. אינטראקציה זו הינה קריטית להתפתחות הקשרות בטוחה. איתותים מצד התינוק כמו בכי המשאירים את ההורה קרוב אליו חיוניים להגנתו ומקנים לו תחושה של ביטחון.(Bowlby, 1969) אינטראקציה טובה ורגישה בין הורה לתינוק, בה ההורה יודע לקרוא, ומבין את הסימנים שתינוקו משדר, חיונית להתפתחותם התקינה של כישורי תינוקו ע"י סיפוק צרכיו הפיסיים והפסיכולוגיים, התינוק לומד ורוכש יכולות כגון ויסות עצמי, יכולות קוגניטיביות ויכולות חברתיות.

ספרות ענפה מדגישה את האחריות שיש לאינטראקציה בין מטפל לתינוק להתפתחותו ולהסתגלותו הפסיכולוגית של התינוק(world health organization, 2004). ההשפעה שיש לאיכות האינטראקציה מתבטאת בתחומים רבים, וביניהם רכישת השפה אצל התינוק בהמשך התפתחותו(Gregory, 1981). מחקרים מצביעים על שילוב ג'סטות מצד התינוק באינטראקציה עם מטפלו כשלב מקדים והכרחי לפני שהתינוק רוכש שפה( Iverson, 2005). ישנם מחקרים אשר מוצאים קשר בין ילדים מגמגמים לאמותיהן אשר מדברות מהר במהלך אינטראקציה עמם (Meyers & Freeman, 1985).

מערכת יחסים זו אינה חד צדדית, וחשיבות ייחסי הגומלין בהן ההורה זוכה לחיזוקים מצד תינוקות מתבטאת בתפקודו של ההורה. ההערכה העצמית של התפקוד כהורה מתפתחת בעקבות התנסויות שהיו לו בעבר באינטראקציות עם ילדו, מהתנסויות אלה מקבל משוב ורוכש ביטחון בתפקודו כהורה (Sanders, 2005).

אצל תינוקות בעלי מוגבלות חושית האינטראקציה עשוייה להפוך בעייתית. כאשר אותו ערוץ ליצירת קשר חסום, ההורה מתקשה לעורר קשב אצל תינוקו, ליצור קשר עמו וכן לשמור עמו על אינטראקצייה רציפה Lederberg & Golbach ,2002)). קשיים אלו עלולים להתעורר בקשר הורה-ילד בקרב אוכלוסיית ילדים כבדי שמיעה.